Cenník

GD14   GD24   PS19
samicaGD 14 X samecGD 24 =

samicaPS19

Farba : biela
Vek na začiatku reprodukcie : 17 týždňov
Počet živonarodených králičat na pôrod : 8,8-9
Živá hmotnosť v 70 dňoch : 2,100kg - 2,200kg
  Farba : biela s čiernym zakončením
Vek na začiatku reprodukcie : 20 týždňov
Počet živonarodených králičat na pôrod : 9,2-9,5
Živá hmotnosť v 70 dňoch : 2,350kg - 2,450kg
  Farba : biela s čiernym zakončením
Vek na začiatku reprodukcie : 17 týždňov
Počet živonarodených králičat na pôrod : 10-11
Živá hmotnosť v 70 dňoch : 2,250kg - 2,350kg
- samica HYPLUS PS19 vek 10 - 12 týždňov .... "cena samice"= 19,00 EUR
- samica HYPLUS PS19 vek 10 - 12 týždňov, vakcinovaná PESTORIN MORMYX(1ml) resp. CASTOMIX (0,5ml) .... "cena vakcínovanej samice"= 19,50 EUR

NAPUSTENÉ SAMICE NEPREDÁVAME z kapacitných dôvodov, nakoľko je nutné, aby boli samostatne ustajnené najneskôr od 12-teho týždňa veku a pohlavnú zrelosť dosahujú až v 17-tom týždni.
Samci sa dajú objednať len z Francúzska. Bližšie informácie len e-mailom.

Minimálna objednávka samíc pre DROBNOCHOVATEĽOV k jednému samcovi je 5 ks samíc HYPLUS PS 19.
Vyhradzujeme si právo určovania poradia objednávok a realizácie objednávok podľa našich priorít.
Odber akejkoľvek genetiky výlučne osobne v presne stanovený termín.
Pri nedodržaní termínu odberu bude objednávka stornovaná, genetika posunutá ďalšiemu chovateľovi v poradí a „nespolupracujúci“ odberateľ bude musieť čakať do ďalšieho poradia.
Doporučenie: Pokiaľ sa niekto rozhodne pre nákup genetiky, je potrebné si zodpovedne naštudovať genetiku chovu, aby nedochádzalo k dezorientácii ohľadom príbuznosti, resp. nepríbuznosti chovných, rodičovských samcov a samíc.
Poznámka k vakcinácii
PESTORIN MORMYX:
„K ochrannému očkovaníu klinicky zdravých králikov jedným vpichom proti hemoragickému ochoreniu (mor) a myxomatóze.“
Cieľový druh: Králiky sa vakcinujú vo veku 10 týždňov.
Nástup imunity: u myxomatózy za 9 dní a u hemoragického ochorenia (moru) za 10 dní.
Trvanie imunity: proti hemoragickému ochoreniu po dobu 1 roka a proti myxomatóze po dobu 6 mesiacov.
Následné revakcinácie: vakcínou Pestorin Mormyx v 6-mesačných intervaloch.
Núdzová vakcinácia králikov mladších ako 10 týždňov: od veku 6 týždňov s následnou revakcináciou za 4 týždne.

CASTOMIX:

„Na aktívnu imunizáciu králikov za účelom zamedzenia klinických príznakov a mortality spôsobenej vírusom RHD (mor) a vírusom myxomatózy.“
Cieľový druh: Králik domáci od veku 10 týždňov.
Nástup imunity: za 7 až 14 dní
Trvanie imunity: 9 mesiacov pre vírus myxomatózy, 12 mesiacov pre RHDV. Podľa výsledkov klinických testov potomstvo samíc vakcinovaných vakcínou CASTOMIX je dobre chránené minimálne počas prvých 6 týždňov veku voči RHDV avšak ostáva plne vnímavé na infekciu vírusom myxomatózy.
Vakcinačná schéma: prvá dávka: od 10 týždňa života; druhá dávka: vo veku 6 mesiacov.
Následné revakcinácie: jedna dávka každých 9 mesiacov.
Núdzová vakcinácia králikov mladších ako 10 týždňov: prvá dávka: najskôr vo veku 6 týždňov; druhá dávka: o mesiac neskôr(10 týždňov); následné revakcinácie: každých 9 mesiacov.