Základ chovu:Rodičovská línia hybridného králika

Pre produkciu kvalitného králičieho mäsa ponúka francúzska genetická spoločnosť GRIMAUD FRERES ® (GF) v otcovskej pozícii 3 genotypy samcov: HYPLUS PS 40, HYPLUS PS 59 a HYPLUS PS 119 (len dovoz na objednávku z Francúzska). V materskej pozícii sa VŽDY jedná o samicu HYPLUS PS 19 (produkcia v rámci Slovenska u nás). klikni tu
Samica HYPLUS PS 19 - VÝKON A SPOĽAHLIVOSŤ
Charakteristika a vlastnosti:
Farba: biela s čiernym zakončením
Vek na začiatku reprodukcie: 17 týždňov
Počet mláďat na jeden vrh: 10-11 *(13-15)
Hmotnosť samice v 70.dni veku (vo veku 70 dní): 2250 - 2350 g
Počet bradaviek: 10
Mliekovosť samice: hmotnosť 11 mláďat z jedného vrhu vo veku 21 dní = 3 537g
Inseminácia: 6-7 krát v roku
GRAF - RASTOVÁ KRIVKA PS 19 (GD 14 x GD 24 )  
Nádherné jubileum existencie kvality na trhu. Félicitations!
Charakteristika a všetky vlastnosti platia IBA pre genotyp HYPLUS PS 19 a do ďalšej generácie sa neprenášajú!
*(13-15)Skúsenosti z vlastného chovu a z chovov našich odberateľov.
Samec HYPLUS PS 40
Charakteristika a vlastnosti:
Farba: biela s čiernym zakončením
Vek na začiatku reprodukcie: 20 týždňov
Hmotnosť samca v 77.dni veku (vo veku 77 dní): 3100 - 3200 g
Hmotnosť samca v dospelosti: 5000 - 5500 g
 
 
Charakteristika a všetky vlastnosti platia IBA pre genotyp HYPLUS PS 40 a do ďalšej generácie sa neprenášajú!
POSLEDNÁ fáza hybridizácie: V súlade s hybridizačným programom PS19 x PS 40 = KONEČNÝ produkt = finálny hybrid = finálny brojlerový (hybridný) králik = F1 generácia = konečný produkt, URČENÝ na jatočné účely (klikni tu), vyznačujúci sa: (viď tabuľky nižšie).
Charakteristika, všetky vlastnosti a výsledky sa do ďalšej generácie neprenášajú!
Samec HYPLUS PS 59 - SILA A MAJESTÁTNOSŤ
Charakteristika a vlastnosti:
Farba: biela
Vek na začiatku reprodukcie: 22 týždňov
Hmotnosť samca v 77.dni veku (vo veku 77 dní): 3400 - 3500 g
Hmotnosť samca v dospelosti: 7000 - 7500 g
GRAF - RASTOVÁ KRIVKA PS59 x PS19
 
 
Charakteristika a všetky vlastnosti platia IBA pre genotyp HYPLUS PS 59 a do ďalšej generácie sa neprenášajú!
POSLEDNÁ fáza hybridizácie: V súlade s hybridizačným programom PS19 x PS 59 = KONEČNÝ produkt = finálny hybrid = finálny brojlerový (hybridný) králik = F1 generácia = konečný produkt, URČENÝ na jatočné účely (klikni tu), vyznačujúci sa: (viď tabuľky nižšie).
Charakteristika, všetky vlastnosti a výsledky sa do ďalšej generácie neprenášajú!
Samec HYPLUS PS 119 - ODOLNOSŤ A ELEGANCIA
Charakteristika a vlastnosti:
Farba: šedá srsť divého králika, tmavé oči
Vek na začiatku reprodukcie: 22 týždňov
Hmotnosť samca v 77.dni veku (vo veku 77 dní): 3300 - 3400 g
Hmotnosť samca v dospelosti: 6500 - 7000 g
 
 
 
 
 
Charakteristika a všetky vlastnosti platia IBA pre genotyp HYPLUS PS 119 a do ďalšej generácie sa neprenášajú!
POSLEDNÁ fáza hybridizácie: V súlade s hybridizačným programom PS19 x PS119 = KONEČNÝ produkt = finálny hybrid = finálny brojlerový (hybridný) králik = F1 generácia = konečný produkt, URČENÝ na jatočné účely (klikni tu), vyznačujúci sa: (viď tabuľky nižšie).
Charakteristika, všetky vlastnosti a výsledky sa do ďalšej generácie neprenášajú!
Testovanie a výsledky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAHE
Tab.2 - Výkrmnost (rast, spotreba a konverze krmiva)

Genotyp n Celé období výkrmu (testace) 77.-84.den
Živá hmotnost
začátek výkrmu
Celkový přirûstek Celková spotřeba krmiva Prûměrný denní
přirûstek
Prûměrná denní spotřeba krmiva Konverze krmiva Živá hmotnost konec výkrmu Prûměrný denní přírustek Prûměrná denní spotřeba krmiva Konverze krmiva
♂PS59 x ♀PS19 101* 1181,1 1425,4 6052,7 40,72 172,93 4,33 2606,1 24,48 163,82 6,51
1585,4 7147,8 38,24 172,70 4,62 2766,1
13 1316,9 1342,3 5889,2 38,35 168,3 4,40 2659,2 23,52 138,24 6,20
1506,9 6856,9 35,88 163,3 4,57 2823,8
18 1401,7 1176,7 5452,2 33,61 155,8 4,66 2578,3 34,68 184,60 5,68
1419,4 6744,4 33,80 160,6 4,76 2821,1
∑31 1366,1 1246,1 5635,5 35,60 161,0 4,56 2612,3 30,00 165,16 5,90
1456,1 6791,6 34,67 161,7 4,69 2822,3
♂PS119 x ♀PS19 15 1239,3 1226,0 5858,0 35,03 170,2 4,91 2465,3 26,95 172,7 6,14
1414,7 7166,7 33,68 170,6 5,10 2654,0
20 1463,5 1105,0 5563,0 31,57 158,9 5,09 2568,5 31,93 173,4 6,01
1328,5 6777,0 31,63 161,4 5,15 2792,0
∑35 1367,4 1156,9 5732,3 33,05 163,8 5,01 2524,3 29,80 173,10 6,07
1365,4 6944,0 32,51 165,3 5,13 2732,9
Poznámka:
n ..... počet sledovaných králikû v jednotlivých skupinách a celkem
dvojřádek ve 4.-9. sloupci:
1.řadek: testace (výkrm) od 42. do 77. dne věku
2.řadek: testace (výkrm) od 42. do 84. dne věku
*) 101 ..... celkové výsledky kombinace ♂PS59x♀PS19 z let 2000-2002 (Zpravodaj č.8, s.6-9)
Tab. 4 - Jatečná hodnota
Kombinacie n Živá hm.
před por.
Hmotnost
jatečně upraveného těla
Hmotnost beder Hmotnosť stehen Hmotnost
jater
Jatečná výtěžnost Hmotnost kûže Nepoživatelné vnitřnosti
x
v g
sx x
v g
sx x
v g
sx +)
v%
++)
v%
x
v g
sx +)
v %
++)
v%
x
v g
sx x
v %
sx x
v g
sx +)
v %
x
v g
sx +)
v %
♂PS59 x ♀PS19 13 2823,8 46,5 1690,0 28,4 314,5 6,9 11,1 18,6 522,1 9,4 18,5 30,9 71,2 2,5 59,80 0,37 459,0 15,2 16,3 486,6 13,1 17,2
18 2821,1 36,9 1659,0 27,9 317,1 7,6 11,2 19,1 511,0 8,6 18,1 30,8 81,1 3,1 58,77 0,38 416,0 8,8 14,7 541,2 10,9 19,2
∑31 2822,3 28,5 1672,0 20,3 316,0 5,3 11,2 18,9 515,7 6,4 18,3 30,8 77,0 2,3 59,20 0,29 434,0 9,0 15,4 518,3 9,7 18,4
♂PS119 x ♀PS19 15 2654,0 69,9 1628,0 41,4 315,3 9,6 11,9 19,4 500,0 11,7 18,8 30,7 70,0 3,0 61,30 0,36 376,0 14,3 14,2 466,5 11,9 17,6
20 2792,0 43,4 1709,0 25,9 335,2 5,8 12,0 19,6 522,2 6,9 18,7 30,6 73,9 2,6 61,17 0,26 375,0 8,2 13,4 508,0 12,4 18,2
∑35 2732,9 39,4 1675,0 24,0 326,7 5,5 11,9 19,5 512,7 8,7 18,8 30,6 72,2 2,0 61,29 0,24 375,2 7,7 13,8 490,2 9,4 17,9
Poznámka:
x ............... prûměrná hodnota
sx .............. střední chyba prûměru
jatečně upravené tělo: jateční trup+ledviny s ledvinovým tukem+hlava+játra

                                hmotnost jatečně upraveného těla         
jatečná výtěžnost = --------------------------------------------------------- x 100
                                  živá hmotnost před porážkou           
          
+) v % z živé hmotnosti před porážkou
++) v % z hmotnosti jatečně upraveného těla
Tab. 2, Tab. 4 – Zdroj: Mach, K. – Majzlík, I. – Dědková, L. Výkrmnost a jatečná hodnota brojlerového králíka HY PLUS – finálních hybridů ♂PS59 x ♀PS19 a ♂PS119 x ♀PS19. Zpravodaj Unie chovatelů brojlerových králíků ČR, 2004, 11: 7-12. 
Všetky výsledky a hodnoty (intenzita rastu, spotreba a konverzia krmiva, jatočná výťažnosť) platia IBA pri genotype PS19xPS59, resp. PS19xPS119 v súlade s hybridizačným programom GF.