Brojlerový králik

kralik1Brojlerový (hybridný) králik bol vyšľachtený z králikov stredných, predovšetkým z dnešných masných plemien.
Šľachtenie sa zameriava predovšetkým na vlastnosti reprodukčné a produkčné teda na najdôležitejšie vlastnosti pre intenzívny chov s celoročne vyrovnanou produkciou jatočných králikov. Medzi týmito vlastnosťami existuje biologicky podmienený negatívny vzťah.
V praxi to znamená, že špičkové populácie vo výkrmnosti a jatočnej hodnote majú nižšiu plodnosť. Reprodukcia je úžitková vlastnosť „matiek“, výkrmnosť a jatočná hodnota sú vlastnosťami „matiek aj otcov“ – obaja „rodičia“ sa tak podieľajú na tvorbe finálneho hybrida rovnakým dielom.
Otcovská populácia sa šľachtí na intenzitu rastu, konverziu krmiva a jatočnú hodnotu.
Šľachtenie materských populácií sa uberá smerom k plodnosti, starostlivosti o mláďatá, mliečnosti a aj určitým podielom výkrmnosti a jatočnou hodnotou, keďže sa na dedičnej tvorbe vzniku finálneho hybrida podieľajú svojou polovicou.
Selekčný pokrok sa zvyšuje s poklesom selekčných kritérií.
Finálny produkt brojlerového králika je spravidla 4 líniový hybrid. Prarodičovské populácie sa spravidla šľachtia na relatívne malý počet znakov, ale finálny jatočný králik v sebe optimálne syntetizuje práve súhrn ich vlastnosti.
Prečo sa rozhodnúť pre nákup rodičovskej generácie na tvorbu kvalitného králičieho mäsa u nás?
  • Garantujeme všetky vlastnosti genetiky HYPLUS pri optimálnych podmienkach a starostlivosti.
  • Pravidelne obnovujeme dovozom z Francúzska od francúzskej genetickej spoločnosti GRIMAUD FRÉRES ® našu prarodičovskú genetiku samice ♀HYPLUS GD 14 a samcov ♂ HYPLUS GD 24 na tvorbu samíc ♀ HYPLUS PS 19
  • V našom chove a odchove používame prípravky a krmivá, ktoré NEOBSAHUJÚ antibiotiká a chemoterapeutiká.
  • Používame VÝLUČNE iba prípravky na prírodnej báze a krmivo, obsahujúce Emanox.
  • Naše dovezené prarodičovské stádo a aj odchov je celoročne vystavené vplyvu vonkajších klimatických podmienok, odchovávané bez použitia antibiotík a chemoterapeutík, čoho výsledkom je dokonalá aklimatizácia a odolnosť, ktorá sa úročí vznikom kvalitného genetického materiálu – rodičovských samíc ♀ HYPLUS PS 19 od začiatku.
Dovezené samice ♀ HYPLUS GD 14 u nás

Samice ♀ HYPLUS PS 19 u nás – naša produkcia